1. Semiotic Domains

Two toss, 1 Random and 1 Terran against 2 Zerg, 1 Random and myself, toss. Levels seem ok. When the game starts the usual “gl hf” messages pop-up the screen, followed by a “rush?”. My team mates answer with “yeah”, “sure”. That means I have to go 4 gate, and hope they won’t rush us…

Gamification & Education

School is a video game. You have stages or levels (the different forms) with each containing a boss fight or test. You have to master certain skills to continue to the next level, you have fellow gamers within a same clan, which are called classes. You can, in many countries, choose a personalised path towards…

Goed onderwijs vraagt om een leermeester

Iedere maatschappij verandert naar de grimmige meningen van haar tijd. Niet te ontkennen valt dat onze maatschappij de maatschappij van efficiëntie is. Optimale snelheid, optimale zelfstandigheid en optimaal onderwijs. We hebben hier in Nederland een paar jaar geleden een trend ingezet van het zelfstandig leren werken. Een onderwijsmethode waarbij de leerling zelf plant hoe hij…